بيمارستان امام (ره)بهشهر
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۰ آذر
br ENGLISH
23 مهر ماه (15 اكتبر) روز جهاني نابينايان و قانون عصاي سفيد 23 مهر ماه (15 اكتبر) روز جهاني نابينايان و قانون عصاي سفيد
• عصاي سفيد، پرچم استقلال يك نابيناست. روز عصاي سفيد روز ترحم نيست. روز به رسميت شناختن استقلال و حقوق نابينايان است. اين روز مبارك باد.
1398/07/22
22 مهر (14 اكتبر) ؛ روز جهاني استاندارد 22 مهر (14 اكتبر) ؛ روز جهاني استاندارد
مؤسسه استاندارد در صورت كشف كالاهاي غير استاندارد و زيانبار براي سلامت مردم ، ضمن اعلام جرم عليه توليد كنندگان آن كالاها و تقاضاي مجازات براي متخلفان از مراجع قضايي ، فرآورده هاي غير استاندارد را از مراكز توليد، توزيع و فروش جمع آوري و از ورود آنها به بازار جلوگيري بعمل مي آورد.
1398/07/21
18 الي 24 مهرماه "هفته بهداشت روان" گرامي باد 18 الي 24 مهرماه "هفته بهداشت روان" گرامي باد
دهم اكتبر از طرف فدراسيون جهاني بهداشت روان(WFMH) به عنوان "روز جهــــــاني بهـــــــداشت روان " نامگذاري شده است.اين فدراسيون براي اين روز در هر سال، يك شعار خاص را انتخاب مي كند. در ايران (18لغايت24 مهر) به نام هفته بهداشت روان نام گذاري شده است وعمده ترين هدف در اين هفته ارتقاء و افزايش آگاهي و تغييرو اصلاح نگرش مردم نسبت به مسائل بهداشت روان مي باشد
1398/07/18
16 مهر روز جهاني كودك گرامي 16 مهر روز جهاني كودك گرامي
روز جهاني كودك روزي است كه براي يادبود و افتخار كودكان شناخته شده است. كشورهاي و سازمان‌هاي بين‌المللي مختلف روزهاي متفاوتي را به عنوان روز كودك اعلام كرده و مراسم اين روز را در آن جشن مي‌گيرند.
1398/07/16
9 مهر ; روز جهاني سالمند 9 مهر ; روز جهاني سالمند
سازمان ملل در سال 1982 «شوراي جهاني سالمندي» را تشكيل داد و در همان سال طرحي را براي تعيين يك روز جهاني براي سالمندان ارائه داد تا اينكه در سال 1990 اين شورا اول اكتبر را روز جهاني سالمندان تعيين كرد.
1398/07/09
ـ فرآيند پذيرش                                                                                               ـ منشور ايمني بيمار
ـ مقررات پذيرش و بيمه ها                                                                                ـ شماره هاي تماس مجموعه
ـ ترخيص بيماران بستري                                                                                  ـ راهنماي بخش ها و طبقات
ـ مقررات همراهان بيمار                                                                                   ـ مسيرهاي دسترسي بيمارستان
ـ مقررات مراجعه و ساعات ملاقات                                                                      ـ راهنماي نوبت دهي درمانگاه
ـ واحد اطلاعات مراجعين                                                                                  ـ برنامه درمانگاه
ـ بيمه هاي طرف قرارداد                                                                                   ـ امكانات رفاهي و خدمات بيمارستان
ـ فهرست تعرفه ها
ـ حقوق بيمار 
Powered by DorsaPortal