Skip to content

۱۷ اردیبهشت ماه "روز اسناد و مدارک پزشکی"

🗄حضور ریاست محترم به همراه تیم مدیریت بیمارستان در واحد مدارک پزشکی
جهت عرض تبریک و اهدای لوح تقدیر به مناسبت روز مدارک پزشکی

🖌روابط عمومی بیمارستان امام خمینی (ره)