Skip to content

۱۸ اردیبهشت ماه مصادف با روز جهانی تالاسمی

امروز ۱۸ اردیبهشت ماه مصادف با روز جهانی تالاسمی ریاست بیمارستان به همراه تیم مدیریت در بخش تالاسمی
این مرکز حضور بعمل آوردند و از زحمات پرسنل محترم این واحد تقدیر شد. ایشان ضمن عیادت از بیماران برای آنها از درگاه خداوند آرزوی شفای عاجل و سلامتی را داشتند.
🖊 روابط عمومی بیمارستان امام خمینی (ره)