Skip to content

پایش سامانه رصد ،دورکاری ،مدیریت دانش و اصلاح فرآیندها

📍حضور همکاران مدیریت توسعه و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی مازندران جهت پایش سامانه رصد ،دورکاری ،مدیریت دانش و اصلاح فرآیندها
۷ خرداد ماه ۱۴۰۳
▪️با تشکر از رهنمودها و ارائه راهکارهای مفید و ارزشمند جناب آقای حیدری و یوسفی
🖌اداره منابع انسانی بیمارستان امام خمینی (ره) بهشهر