بيمارستان امام (ره)بهشهر
۱۴۰۰ چهارشنبه ۶ مرداد
br ENGLISH
واحد اطلاعات مراجعين ( ميز خدمت )
 تعريف ميز خدمت :

به منظور جلوگيري از تضييع حقوق شهروندان ، تكريم ارباب رجوع ، جلوگيري از سرگرداني مردم در ساختمان هاي اداري دستگاه هاي اجرايي ، پيشگيري از امكان برقراري ارتباط غير اصولي و مفسده آميز با كاركنان دولت و ايجاد نظام اداري پاسخگو و كارآمد و در اجراي ماده (17 ) تصويب نامه شماره 1127128 مورخ 28/12/96 شواري عالي اداري با عنوان (حقوق شهروندي در نظام اداري ) در اين راستا در غالب مفهوم ميز خدمت بيان گرديد .

 

اشاره به الزامات قانوني :

دستورالعمل ميز خدمت به شماره 1538588 مورخ 7/9/96 مي باشد كه طي بخشنامه شماره 24452 مورخ 1/3/97 رئيس محترم جمهور جهت اجرا به تمام ادارات و ارگانهاي دولتي ابلاغ گرديد . در حال حاضر تا قبل از مهيا شدن زير ساخت هاي الكترونيكي ، ميز خدمت به صورت حضور پاسخگوي مراجعان است.

 

« شروع فعاليت»

بيمارستان امام خميني (ره) بهشهر از اول مهر ماه 1397 در راستاي اجراي ماده 17 تصويب نامه شماره 1127128 مورخ 28/12/96 در طبقه همكف در سالن انتظار (لابي ) كه در دسترس ترين مكان ارباب رجوع و مراجعين مي باشد شروع به فعاليت نمود كه از ساعت 4-8 بعدازظهر به طور مستمر در خدمت رساني به ارباب رجوعان فعاليت مي نمايد كه اهم فعاليت هاي صورت گرفته به شرح زير مي باشد :

-       راهنمايي همراهان و ارباب رجوعان جهت دسترسي به خدمات اداري، حوزه رياست با در دست داشتن نامه هاي اداري و حقوقي

-       راهنمايي و ارجاع شهروندان به منظور اخذ مستندات مرتبط با پرونده بستري ، پرونده مالي و حسابداري ، امور مرتبط با بيمه تكميلي

-     آموزش و توضيح چگونگي استفاده صحيح از خدمات پاراكلينيك ، تشخيصي و آزمايشگاهي شامل به همراه داشتن مدارك مورد نياز ، ساعات مراجعه ، حوزه خدمات ارائه شده و دريافت نتايج اقدامات پاراكلينيكي انجام شده

-    راهنمايي مراجعين با نهايت سعه صدر و دعوت به حفظ آرامش درخصوص انتقادات و پيشنهادات و شكايات مطرح شده در خصوص خدمات پزشكي ، غير پزشكي يا امكانات و ملزومات موجود در بيمارستان و توضيح فرايند و فلوچارت و رسيدگي به شكايات

-      دريافت ليست بيماراني كه در بخش هاي مختلف بستري نياز به داشتن همراه دارند و هماهنگي با مسئولين محترم بخش ها به منظور مديريت صحيح ورود و خروج همراهان به بخش ها با توجه به اولويت امور درماني بيماران و عدم تداخل با ساعات ويزيت پزشكان محترم و ساير اقدامات مرتبط با حوزه درمان بيمار

-       همكاري تنگاتنگ باسوپروايزر محترم آموزشي و ارتقاء سلامت بيمارستان و دريافت پمفلتهاي آموزشي ، كتابهايي با محتوايات نكات آموزشي حوزه سلامت و فرهنگي و فيلم هاي آموزشي در اين راستا كه در محوطه لابي در اختيار همراهان ، مراجعين به منظور افزايش سطح آگاهي و سلامت عمومي جامعه صورت مي گيرد.

با توجه به دسترسي به سيستم HIS در اختيار داشتن ليست بيماران بستري در بخش ها و  دريافت اطلاعات از واحد پذيرش ، اطلاعاتي درخصوص بستري يا عدم بستري بودن بيمار در بيمارستان ، بخش بستري و .. به همراهان و مراجعين محترم ارائه مي شود كه اين موضوع علاوه بر پيشگيري از سردرگمي همراهان در خصوص بيمار خود ، موجب كاهش بار كاري تحميل شده و به پرسنل محترم درحال فعاليت در بخش هاي بستري بيمارستان شده كه بعضاً در گذشته زمان زيادي را صرف دادن اطلاعات در اين حوزه ها به مراجعين سپري مي كرده اند.  
 
 
 
1397/10/10
Powered by DorsaPortal