بيمارستان امام (ره)بهشهر
۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۳ ارديبهشت
br ENGLISH
منشور ايمني بيمار
حدود يك قرن پيش فلورانس نايتينگل تأكيد كرد كه محيط مناسب، در بهبود بيماران نقش مهمي دارد. امروزه طراحان ساختمان بيمارستان و مديران اجرايي آن، كوشش فراواني در ايجاد محيط مناسب براي بيماران دارند. يكي از مواردي كه در بخش هاي بستري و جراحي براي ايجاد محيط مناسب براي بيماران مورد ملاحظه قرار مي گيرد، ايمني مي باشد. در مراقبت هاي درماني، كيفيت خدمات ارائه شده و ايمني بيماران كاملاً به يكديگر مرتبط هستند.
بنابراين بيمارستان امام خمين (ره ) ، ارائه مراقبت ايمن و با كيفيت بالا را از وظايف حرفه اي، اخلاقي و قانوني خود مي داند. موارد ايمني در حوزه هاي مختلف بيمارستان به شرح زير مي باشد.
ـ مديريت بيمارستان
 •     مديريت ارشد بيمارستان به ايمني بيمار متعهد است.
 •     بيمارستان داراي برنامه ايمني بيمار مي باشد.
 •     بيمارستان ازداده هاي جمع آوري شده به منظور بهبود ايمني ارائه خدمات استفاده مي نمايد.
 •     بيمارستان به منظور ارائه خدماتش، داراي وسايل و تجهيزات ضروري بدون نقص و با كاركرد مناسب مي باشد.
 •     بيمارستان در تمامي اوقات شبانه روز به منظور ارائه خدمات ايمن، داراي كاركناني واجد صلاحيت فني و متخصص است.
 •     بيمارستان داراي خط مشي ها، راهنماهاي باليني و روش هاي استاندارد اجرايي در تمامي واحدها و خدمات پشتيباني است.
 •     بيمارستان داراي سيستمي به منظور كاهش خطر ابتلا به عفونت مي باشد.
 •     بيمارستان ايمني خون و فرآورده هاي خوني را تضمين مي نمايد.
 •     بيمارستان تجويز ايمن تزريقات، سرم ها و واكسيناسيون را تضمين مي كند.
 •     سيستم دارويي بيمارستان ايمن مي باشد.
 •     سيستم بايگاني مدارك پزشكي بيمارستان كامل است.
ـ محيط ايمن
 •     بيمارستان داراي محيط فيزيكي ايمن و بي خطر براي بيماران و ملاقات كنندگان مي باشد.
 •     بيمارستان داراي سيستم ايمن مديريت دفع پسماندها مي باشد.
 •     بيمارستان برنامه مشخص و ويژه اي براي ارتقاي حرفه اي كاركنان در زمينه ايمني بيمار دارد.
ـ آموزش مداوم
 •     بيمارستان صلاحيت كاركنان خود را خصوصاً به لحاظ سطح دانش بازبيني و تأييد مي كند.
 •     بيمارستان پژوهش هاي مرتبط به ايمني بيمار را به طور مستمر هدايت مي كند.
1397/09/10
Powered by DorsaPortal