بيمارستان امام (ره)بهشهر
۱۴۰۰ چهارشنبه ۶ مرداد
br ENGLISH
سياست و برنامه هاي اصلي بيمارستان امام خميني (ره)بهشهر

سياست هاي اصلي

در راستاي ابلاغ سنجه هاي جديد استانداردهاي اعتباربخشي بيمارستان هاي كشور و ضرورت اطلاع رساني اين سياستها به ذينفعان كليدي و به منظورجهت گيري و تعيين روال كاري و اولويت هاي بيمارستان براي اجراي منسجم وظايف ، بدين وسيله سياست هاي اصلي بيمارستان در سال 95 جهت اطلاع اعلام مي گردد.

 

 

سياست هاي اصلي :

 

-        ارتقا، ايمني بيمار و بهبود مستمر كيفيت

-        توسعه ي برنامه تحول نظام سلامت

-        توسعه ي نظام پيشگيري و ارتقا، سلامت

-        ارتقا، مديريت و توانمندسازي نيروي انساني

-        جلب رضايت و مشاركت ذينفعان كليدي، سازمان هاي مردم نهاد و خيرين

-        استمرار و توسعه ي استاندرادهاي اعتبار بخشي بيمارستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دفتر بهبود كيفيت بيمارستان امام خميني (ره )بهشهر

1396/04/04
Powered by DorsaPortal