بيمارستان امام (ره)بهشهر
۱۴۰۰ چهارشنبه ۶ مرداد
br ENGLISH
تاريخچه

مديريت و كاركنان بيمارستان با بهره گيري از الگوي اعتبار بخشي در راستاي مسئوليت هاي خود مي كوشند در يك محيط كاري صميمي توام با انضباط سازماني به اهداف فوق دست يابند و در جهت ارتقاي كيفيت مسئولانه گام بردارند.

تاريخچه بيمارستان:

اين بيمارستان درسال1317با كليه بخشهاي داخلي جراحي- زنان زايمان اطفال نوزادان به عنوان تنها بيمارستان شهرستان تاسيس و از سال 1327 با اخذ پروانه بهره برداري به ارائه خدمات به مردم محروم منطقه پرداخت .

ازسال 1380 بعد از تاسيس بيمارستان شهداء بهشهر بخشهاي زنان زايمان و زايشگاه به آن بيمارستان منتقل گرديد و از آن پس بعنوان تك بيمارستان سانتر تروماي شرق مازندران و بيمارستان بلوك به فعاليت خود ادامه داد و در راستاي بهبود ارائه خدمات در طي 5 سال اخير تعميرات ساختماني قابل توجهي در اين بيمارستان صورت گرفت و همچنين به يك سري تجهيزات پزشكي ديگر نيز مجهز گرديد. و در حال حاضر با آمار بالاي مراجعين جزء سه بيمارستان برتر استان در ارائه خدمات درماني به مردم مي باشد. اين بيمارستان موفق به دريافت لوح دوستدار كودك و درجه يك اعتبار بخشي گرديده است. و در حال حاضر داراي بخش هاي

جراحي زنان 20 تخت، جراحي مردان 29 تخت، اتاق عمل 4 تخت فعال ، اورژانس 15 تخت، داخلي 40 تخت ، اطفال 28 تخت،CCU  13 تخت، POST CCU 6 تخت، ICU   16 تخت، همودياليز 22 تخت، تالاسمي12 تخت

و همچنين واحدهاي پاراكلينيك شامل: راديولوژي ديجيتال، سونوگرافي ، سي تي اسكن ، اكو كارديوگرافي و تست ورزش، اسپيرومتري، الكتروكارديوگرافي، اندوسكوپي و كولونوسكوپي، آزمايشگاه، پاتولوژي، همو دياليز، فيزيوتراپي  در ضمن اين بيمارستان در زميني به مساحت 11700مترمربع با زيربناي ساختمان درماني 8700مترمربع احداث شده است.


1397/09/05
Powered by DorsaPortal