بيمارستان امام (ره)بهشهر
۱۴۰۰ چهارشنبه ۶ مرداد
br ENGLISH
مقررات مراجعه و ساعات ملاقات

·         چنانچه دستور بستري مستقيم از پزشك خود داريد پس از مراجعه به واحد پذيرش، در صورت وجود تخت خالي در بخش مورد نظر و در غير اين صورت تا زمان خالي شدن تخت، در اورژانس در سرويس پزشك آنكال همان روز بستري مي شويد.

·         ساعت ويزيت پزشكان از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر مي باشد.

·         ساعت سرو صبحانه بيماران 7-6 ، ناهار 13-12 و شام 19-18     مي باشد.

·         ساعت ملاقات همه روزه از ساعت 14 الي 16 مي باشد.

·         از آوردن كودكان زير 7 سال به دليل رعايت اصول بهداشتي و پيشگيري از ابتلاي آن ها به عفونت هاي بيمارستاني خودداري كنيد

·         در بخش اطفال جهت رفاه مادران، ورود آقايان از 8 شب به بعد ممنوع مي باشد.

·         از آوردن تلفن همراه به دليل اختلال در كار دستگاه ها خودداري نماييدبه منظور رعايت حقوق افراد و حفظ ايمني از كشيدن سيگار در فضاي بيمارستان خودداري كنيد.

·         نرده دو طرفه تخت بيماران جهت پيشگيري از سقوط بيمار است. ضرورت دارد كه بالا باشد.

·         در صورت دستور كتبي پزشك معالج مبني بر حضور همراه براي بيمار ضرورت دارد براي بيماران مرد ترجيحا همراه مرد و براي بيماران زن همراه زن بر بالين بيمار باشند.

·         سطل زباله با كيسه نايلوني مشكي مربوط به زباله هاي غيرعفوني و سطل زباله با كيسه نايلوني زرد مربوط به زباله هاي عفوني مي باشد.

·         مسئوليت نگهداري لوازم و اشياء قيمتي و شخصي به عهده خود بيمار مي باشد.

·         ترخيص بيماران در روزهاي غيرتعطيل نيز انجام مي شود.

·         ملاقات بيماران ICU همه روزه از ساعت 14-15 در لابي ICU توسط مانيتورينگ

·         در صورت وجود اضطرار براي عيادت از بيماران ICU صرفا با اطلاع مسئول فني بيمارستان و فقط در ساعت 13 -12:30 ميسر مي باشد.

1397/09/10
Powered by DorsaPortal