بيمارستان امام (ره)بهشهر
۱۴۰۰ چهارشنبه ۶ مرداد
br ENGLISH
تخصيص عضو
•    اعضاي افراد مرگ مغزي چگونه و به چه كساني تخصيص مي يابند؟
قوانين تخصيص عضو ايران بر اساس معتبرترين قوانين جهاني تخصيص عضو و با تطبيق آن بر اساس شرايط كشورمان در جلسات متعدد كارشناسي با حضور متخصصين پيوند رشته‌هاي مختلف پيوند نوشته شده. ليست انتظار بيماران نيازمند در مركز مديريت پيوند وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تنظيم و به روز مي‌گردد و در زمان اهدا، تخصيص اعضا فقط توسط اين مركز صورت خواهد گرفت. مسئول تخصيص عضو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با بررسي ليست بيماران نيازمند بر اساس گروه خوني، سايز بدن، زمان ورود به ليست و ميزان اورژانسي بودن وضعيت بيماران نيازمند به عضو مناسب‌ترين گيرنده را با كمك برنامه كامپيوتري مخصوص انتخاب مي‌نمايد. در اين حال مسئول تخصيص عضو پس از انتخاب گيرندگان مناسب آن اهداكننده‌ي خاص، به بيمارستان‌هاي مربوطه اطلاع مي‌دهد تا گيرنده‌هاي انتخاب شده را آماده كنند. توسط مراكز پيوند با گيرندگان انتخاب شده تماس گرفته مي‌شود و درخواست مي‌شود تا بيمار سريعاً خود را به بيمارستان برساند. گيرنده‌ها مدتهاست كه چشم انتظار پيوند عضو مانده‌اند و هر لحظه انتظار اين تلفن را كشيده‌اند.


•    آيا براي انتخاب گيرنده عضو پيوندي پارتي بازي صورت مي گيرد يا خير؟
خير؛ تنها عامل موثر در تخصيص اعضا عوامل پزشكي مي‌باشند و موقعيت اجتماعي و ... نقشي در تعيين گيرندگان براي پيوند ندارد. هيچكس بجز فردي كه به عنوان مسئول تخصيص عضو در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشغول به كار است ليست همه بيماران نيازمند پيوند را در اختيار ندارد و اين شخص بنا بر اولويت زمان ورود به سامانه، گروه خوني و همخواني سايز گيرنده و دهنده مناسب‌ترين فرد را براي اهداكننده مورد نظر انتخاب كرده و اعلام مي‌دارد در نتيجه امكان مداخله افراد ديگر در اين امر امكان پذير نمي‌باشد. فعاليت مسئول تخصيص عضو مرتباً توسط مسئول مركز مديريت پيوند كنترل شده و تخصيص‌هاي انجام شده در كامپيوتر ثبت مي‌گردد. همچنين در جلسه تخصيص عضو كه با حضور نماينده كليه مراكز پيوند هر عضو هر 3 ماه يك بار در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برگزار مي‌گردد همه موارد تخصيص داده شده در سه ماه گذشته مجدداً بررسي مي‌گردند.
 
 
•     پس از اطلاع مسئول تخصيص به بيمارستان‌هاي محل ثبت نام هر گيرنده، تيم پيوند چه مي‌كنند؟
از زمان اطلاع از وجود دهنده‌ي مناسب تيم پيوند به شدت فعال مي‌شود؛ براي هر پيوند يك تيم 80-70 نفره به حركت در مي‌آيند تا دست در دست هم، نيت خير خانواده اهدا كننده را بر آورده نمايند. يكي از جراحان تيم پيوند در ساعت مقرر تعيين شده توسط مسئول تخصيص، جهت برداشت عضو به بيمارستان محل اهدا مي‌روند. اهداكننده و گيرنده‌ها هر كدام در قسمتي از كشور به اطاق عمل مي‌روند و عمل برداشت عضو و جراحي مشكل پيوندها شروع مي‌شود.
1397/09/05
Powered by DorsaPortal