بيمارستان امام (ره)بهشهر
۱۴۰۰ چهارشنبه ۶ مرداد
br ENGLISH
بانك ها و سازمانهاي طرف قرارداد
 
 
 
 ـ بيمه نوين
 
 ـ فتوكپي كارت 
 
 
 
ـ معرفي نامه سرپرستي 
 
 
 
.............................  ..............................  .............................  ............................. 
 
 
  ـ دفترچه بيمه بيمار

 
 
 ـ دفترچه بيمه بيمار 
 
1397/09/22
Powered by DorsaPortal