بيمارستان امام (ره)بهشهر
۱۴۰۰ چهارشنبه ۶ مرداد
br ENGLISH
منشور ايمني بيمار
حدود يك قرن پيش فلورانس نايتينگل تأكيد كرد كه محيط مناسب، در بهبود بيماران نقش مهمي دارد. امروزه طراحان ساختمان بيمارستان و مديران اجرايي آن، كوشش فراواني در ايجاد محيط مناسب براي بيماران دارند. يكي از مواردي كه در بخش هاي بستري و جراحي براي ايجاد محيط مناسب براي بيماران مورد ملاحظه قرار مي گيرد، ايمني مي باشد. در مراقبت هاي درماني، كيفيت خدمات ارائه شده و ايمني بيماران كاملاً به يكديگر مرتبط هستند.
بنابراين بيمارستان امام خمين (ره ) ، ارائه مراقبت ايمن و با كيفيت بالا را از وظايف حرفه اي، اخلاقي و قانوني خود مي داند. موارد ايمني در حوزه هاي مختلف بيمارستان به شرح زير مي باشد.
ـ مديريت بيمارستان
 •     مديريت ارشد بيمارستان به ايمني بيمار متعهد است.
 •     بيمارستان داراي برنامه ايمني بيمار مي باشد.
 •     بيمارستان ازداده هاي جمع آوري شده به منظور بهبود ايمني ارائه خدمات استفاده مي نمايد.
 •     بيمارستان به منظور ارائه خدماتش، داراي وسايل و تجهيزات ضروري بدون نقص و با كاركرد مناسب مي باشد.
 •     بيمارستان در تمامي اوقات شبانه روز به منظور ارائه خدمات ايمن، داراي كاركناني واجد صلاحيت فني و متخصص است.
 •     بيمارستان داراي خط مشي ها، راهنماهاي باليني و روش هاي استاندارد اجرايي در تمامي واحدها و خدمات پشتيباني است.
 •     بيمارستان داراي سيستمي به منظور كاهش خطر ابتلا به عفونت مي باشد.
 •     بيمارستان ايمني خون و فرآورده هاي خوني را تضمين مي نمايد.
 •     بيمارستان تجويز ايمن تزريقات، سرم ها و واكسيناسيون را تضمين مي كند.
 •     سيستم دارويي بيمارستان ايمن مي باشد.
 •     سيستم بايگاني مدارك پزشكي بيمارستان كامل است.
ـ محيط ايمن
 •     بيمارستان داراي محيط فيزيكي ايمن و بي خطر براي بيماران و ملاقات كنندگان مي باشد.
 •     بيمارستان داراي سيستم ايمن مديريت دفع پسماندها مي باشد.
 •     بيمارستان برنامه مشخص و ويژه اي براي ارتقاي حرفه اي كاركنان در زمينه ايمني بيمار دارد.
ـ آموزش مداوم
 •     بيمارستان صلاحيت كاركنان خود را خصوصاً به لحاظ سطح دانش بازبيني و تأييد مي كند.
 •     بيمارستان پژوهش هاي مرتبط به ايمني بيمار را به طور مستمر هدايت مي كند.
1397/09/10
Powered by DorsaPortal