بيمارستان امام (ره)بهشهر
۱۴۰۰ چهارشنبه ۶ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1398/11/15 تعداد بازدید: 170
بيمارستان جديد خاتم الانبياء (ص) بهشهر به زودي به بهره برداري خواهد رسيد
بيمارستان امام خميني (ره) بهشهر با قدمت 83 ساله با 179 تخت فعال و مصوب اين روزها با افزايش موارد عفونت هاي تنفسي مربوط به فصل سرما فشار زيادي را متحمل مي شود.

با توجه به اينكه اين مركز بعنوان مركز مرجع بلوك درماني شرق استان مازندران موظف به پذيرش بيماران بيماران بدحال شرق استان (شهرستان هاي نكا، بهشهر، گلوگاه و 6 بيمارستان تابعه) مي باشد با افزايش موارد بستري عفونت هاي تنفسي ضريب اشغال تخت بالاي 100% رسيده و جهت مديريت تخت هاي بستري با مشكلات زيادي همه روزه مواجه مي شود. با آماده شدن بيمارستان خاتم الانبياء (ص) بهشهر با 240 تخت مصوب انشاءالله به زودي شاهد بهره برداري از بخش هايي از اين بيمارستان بوده و علاوه بر ارتقاء كيفيت هتلينگ بيمارستان و گشايش تخت هاي بستري شاهد رضايتمندي در بيماران، دردمندان شهرستان مطقه خواهيم بود.

وضعيت تخت هاي بيمارستان جديد به شرح ذيل مي باشد:

داخلي مردان: 24 تخت                                داخلي زنان : 24 تخت

 جراحي مردان: 24 تخت                              جراحي زنان: 24 تخت

ICU : 24 تخت                                        CCU : 13 تخت

 بخش قلب و نورولوژي : 12 تخت                   اطفال: 30 تخت                   

زنان و زايمان: 32 تخت                                اورژانس : 24 تخت

اتاق عمل : 6 تخت                                      NVD (زايمان طبيعي) : 5 تخت

بيمارستان جديد خاتم الانبياء (ص) بهشهر به زودي به بهره برداري خواهد رسيد
Powered by DorsaPortal